Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. Dz.U. z 12.03.2018 r. poz.143 informujemy, że z dniem 1.11.2018 r. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA została włączona do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie. Wobec powyższego od dnia 1.11.2018 r. nowa nazwa firmy to:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
www.igbmazovia.pl

DZIAŁ TURYSTYKI IGB MAZOVIA
ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów
NIP: 5222967596

nr. rach. BGK 20 1130 1017 0020 1458 9320 0099