Posejdon – Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy w Ustce

Posejdon Ustka ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy nad morzem

  • Contrast
  • Layout
  • Font

REGULAMIN OŚRODKA KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

„POSEJDON” W USTCE”

 

Kierownictwo ośrodka będzie Państwu wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Warunkiem gwarantowania, dokonanej telefonicznie lub e-mailowo, rezerwacji w ośrodku, jest wpłata zadatku w wysokości 30 % wartości rezerwacji, w terminie 7 dni od daty otrzymania, z Recepcji Ośrodka, dokumentu potwierdzającego rezerwację.
 4. Wpłacony zadatek zostaje zaliczony na poczet wartości rezerwacji za pobyt.
 5. W przypadku anulacji, ze strony gościa, potwierdzonej zadatkiem rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w zgodnie z art. 394 kc.
 6. W przypadku anulacji rezerwacji, z przyczyn spowodowanych decyzjami państwowymi, zdarzeniami nadzwyczajnymi, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (epidemia, zakaz przemieszczania, zakaz świadczenia usług noclegowych ), a które powodują brak możliwości realizacji rezerwacji / usługi, wpłacony zadatek może zostać zaliczony na poczet przyszłej rezerwacji, po akceptacji zmiany terminu rezerwacji lub zostanie zwrócony wpłacającemu.
 7. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. Za wydłużenie doby noclegowej max. do 3 godzin pobieramy opłatę w wysokości 50 zł/pokój. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu/doby w miarę posiadanych możliwości.
 10. W przypadku skrócenia pobytu w Ośrodku, Gość oprócz ceny za zrealizowaną już część pobytu, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny niezrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 11. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 12. Ośrodek ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju na życzenie, wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń lub w miarę posiadanych możliwości udostępnienie innego pokoju albo w inny sposób złagodzenie niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 13. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Ośrodek ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w wyniku uszkodzenia lub utraty rzeczy należących do gości wyłącznie w zakresie obowiązującej w ośrodku umowy ubezpieczeniowej.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci uszkodzenia lub utraty pojazdu pozostawionego na terenie ośrodka.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. W budynkach znajdujących się na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów. Palenie papierosów poza wyznaczonymi miejscami skutkuje każdorazowo karą 200 zł.
 18. Opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 19. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 20. Opłaty za pobyt i opłata uzdrowiskowa powinny być uiszczone w dniu przyjazdu.
 21. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00
 22. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 z wyjątkiem dni, w których odbywa się impreza typu : grill, zabawa taneczna, ognisko, bankiet, wesele, itp.
 23. Ze względów bezpieczeństwa gości, boczna furtka jest zamykana o godz. 22.00, natomiast główna brama ośrodka jest zamykana o godz. 24.00. Poza wyznaczonymi godzinami wejście lub wyjście z ośrodka wymaga kontaktu pod nr tel. 728 963 319.
 24. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania ośrodka.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju, będą odesłane na koszt i adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez max. 2 tygodnie od daty wyjazdu gościa z ośrodka.
 26. Podczas serwowania śniadań w postaci „stołu szwedzkiego” nie ma możliwości wynoszenia posiłków poza jadalnię ośrodka. Istnieje natomiast możliwość wykupienia pakietu śniadaniowego lub kanapek na wynos.
 27. W przypadku zmiany terminu realizacji pobytu, wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet nowego terminu rezerwacji.
 28. Zmiana terminu pobytu jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu z ośrodkiem i możliwościami ośrodka.

 

 

MIŁEGO ODPOCZYNKU ŻYCZY  KIEROWNICTWO  OŚRODKA